Prasa hydrauliczna STENHØJ LP 150/60 T

Podstawowe parametry techniczne:

  • maksymalna siła nacisku 160 /60 ton
  • wymiar stołu roboczego 1000 x 1000 mm
  • prześwit roboczy 600 mm

Urządzenie zostało zakupione w ramach projektu:

"Podniesienie innowacyjności PWPO-T PROMONT Spółka z o.o. poprzez zakup maszyn i specjalistycznego oprogramowania"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Copyright © 2023 PROMONT Spółka z o.o.

Design by Graff