Prasa hydrauliczna MIOS T55 TR


Podstawowe parametry techniczne prasy mimośrodowej:

  • maksymalna siła nacisku 55 ton,
  • prędkość skoków 80/min,
  • prędkość (z regulacją prędkości) 40-110 skoków/min,
  • moc silnika 4kW,
  • wielkość skoku 10-100 mm,
  • regulacja położenia suwaka - 70 mm,

Urządzenie zostało zakupione w ramach projektu:

"Podniesienie innowacyjności PWPO-T PROMONT Spółka z o.o. poprzez zakup maszyn i specjalistycznego oprogramowania"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013

Copyright © 2023 PROMONT Spółka z o.o.

Design by Graff