Odzyskać energię chłodu

Odzyskać energię chłodu - 8_2.jpg "Skraplanie gazów ma wiele zalet i jedną poważną wadę. W pewnym momencie ciekły gaz należy poddać regazyfikacji, która w przypadku klasycznych instalacji jest maszynką do marnotrawienia energii, a tym samym także pieniędzy. Polska firma BEST Systemy Grzewcze postanowiła opracować technologię, która ograniczy ten problem do minimum."
Artykuł opublikowany na łamach portalu EX PRESS. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

"Do uzyskania LNG niezbędne jest skroplenie gazu ziemnego czyli obniżenie jego temperatury. By powrócić do stanu gazowego LNG należy ogrzać, co powoduje, że zawarta w nim energia chłodu jest tracona. Polska firma BEST Systemy Grzewcze opracowała urządzenie pozwalające ją odzyskać."

Wywiad oraz artykuł z właścicielem firmy BEST Systemy Grzewcze - zapraszamy do krótkiego filmu oraz artykułu.

Copyright © 2023 PROMONT Spółka z o.o.

Design by Graff