1.5.1 A Informacje o projekcie

Wartość projektu: 6 048 943,20 zł
Kwota dofinansowania: 1 475 352,00 zł
Okres realizacji: 08.01.2016 – 31.05.2017

W wyniku projektu firma wdrożyła innowacyjny agregat do suszenia i ochładzania ziarna w silosach. Dzięki jego zastosowaniu ogranicza się rozmnażanie się szkodników.

Do realizacji projektu zakupione zostały następujące maszyny:

- maszyna kombinowana do cięcia laserowego i wykrawania
- expander pionowy
- urządzenie do produkcji kolektorów
- elektrodrążarka wgłębna, dzięki której firma zaczęła również świadczyć nowe usługi  usuwania materiału wykorzystując zjawisko erozji. -

Copyright © 2023 PROMONT Spółka z o.o.

Design by Graff