1.2.1 A informacje o projekcie

Celem projektu jest opracowanie i zbudowanie prototypu urządzenia do produkcji energii elektrycznej z odpadowej energii cieplnej oraz wykonanie szeregu badań celem potwierdzenia założeń teoretycznych opracowanego modelu energetycznego. Zbudowanie prototypu umożliwi zasymulowanie warunków zbliżonych do rzeczywistych, dzięki czemu będzie możliwe przebadanie rzeczywistych parametrów urządzenia i na podstawie szczegółowej analizy wyników otrzymanych  przystosowanie go do konkretnych rozwiązań technologicznych. Istotny jest również fakt, że firma PROMONT planuje połączyć nowe rozwiązanie technologiczne z tymi, które już wprowadziła na rynek. Dzięki czemu wdrożenie nowego urządzenia na rynku będzie skuteczniejsze i obarczone mniejszym ryzykiem. 
Przedmiotem projektu jest  empiryczne potwierdzenie założeń teoretycznych wykorzystania odpadowej energii cieplnej do produkcji energii elektrycznej poprzez zbudowanie prototypu i przeprowadzeniu badań przemysłowych Jeśli ich wynikiem będzie potwierdzenie zasadności ekonomicznej zastosowania tego rozwiązania w produktach firmy Promont podjęte zostaną prace rozwojowe pozwalające zastosować uzyskane wyniki w produktach firmy. Rezultatem projektu będzie prototyp urzadzenia, wyniki badań przemysłowych i efekty prac rozwojowych.  Dla firmy PROMONT ważnym aspektem zastosowania proponowanego agregatu w produkowanych urządzeniach jest podwyższenie efektywności ich działania, ograniczenie bądź nawet wyeliminowanie dostawy energii elektrycznej z zewnątrz. W praktyce przewiduje się wyposażanie w proponowane aparaty, jako opcjonalne rozwiązania, produkowane przez nas urządzenia:
 - agregaty chłodnicze do ochładzania zboża; 
 - chłodnicze agregaty adsorpcyjne; 
 - spalinowe agregaty prądotwórcze;
 - układy do odzysku energii cieplnej z gazów gorących do produkcji wody grzewczej.

Planowane do realizacji urządzenia z wykorzystaniem aparatu do odzysku energii kierowane będą głównie na rynek rolniczy, dobrze znany Wnioskodawcy. Biorąc pod uwage potencjał rozwiazania nie wykluczamy skierowania oferty na rynki inwestycyjne. Obecnie trudno przewidzieć, które z możliwych rozwiazań okaże się najbardziej efektywne. W wyniku realizacji projektu chcemy uzyskać: działający prototyp urzadzenia, wyniki badań przemysłowych
efekty prac rozwojowych. Razem stanowi to nową wiedzę, którą można wykorzystać na następnych etapach działania lub w innych projektach.

Copyright © 2023 PROMONT Spółka z o.o.

Design by Graff