Zatrudniliśmy kolejnych specjalistów finansowych

Zatrudniliśmy kolejnych specjalistów  finansowych - 5_1.jpg "Skraplanie gazów ma wiele zalet i jedną poważną wadę. W pewnym momencie ciekły gaz należy poddać regazyfikacji, która w przypadku klasycznych instalacji jest maszynką do marnotrawienia energii, a tym samym także pieniędzy. Polska firma BEST Systemy Grzewcze postanowiła opracować technologię, która ograniczy ten problem do minimum." Artykuł opublikowany na łamach portalu EX PRESS. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją"Do uzyskania LNG niezbędne jest skroplenie gazu ziemnego czyli obniżenie jego temperatur

Copyright © 2023 PROMONT Spółka z o.o.

Design by Graff