TruBend V 5230

TruBend V 5230 - 133_1.jpg Posiadamy dwie zaginarki - TruBend V 5 5230

  • maksymalny nacisk 230 ton
  • długość gięcia 3230/4250(opcja) mm
  • dokładność oś Y=0,005 mm, oś X=0,04 mm, oś R= 0,08 mm
  • wysokość robocza 1095-1115 mm
  • sterowanie TASC 6000

Copyright © 2023 PROMONT Spółka z o.o.

Design by Graff